مربوط به شرکت مهندسین مشاور آرمان گستر آتیه

 

30 برگ جدول ارزیابی فنی مهر و امضاء شده در 16 استان مختلف شامل رضایتنامه کارفرمایان در 85 پروژه جهت استحضار

 

1- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان سيستان و بلوچستان شامل 24 پروژه

2- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان زنجان شامل 12 پروژه

3- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان تهران شامل 7 پروژه

4- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان سمنان و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان در مجموع
        6 پروژه

5- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان کردستان شامل 5 پروژه

6- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی شامل 5 پروژه

7- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان کرمان شامل 5 پروژه

8- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان هرمزگان شامل 4 پروژه

9- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان قزوین شامل 4 پروژه

10- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان همدان شامل 4 پروژه

11- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان کرمانشاه شامل 2 پروژه

12- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر شامل 2 پروژه

13- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان مرکزی شامل 2 پروژه

14- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان البرز شامل 1 پروژه

15- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری جنوب استان کرمان شامل 1 پروژه

16- اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد شامل 1 پروژه

 برای دیدن تصاویر لطفا روی آنها کلیک نمایید.

با تشکر